Vi utvikler mennesker og team til å nå sitt potensial

styrkebasert coaching

HR-Partner

Vi leverer tjenesten ekspertbistand for NAV. Ekspertbistand, eller sykefraværshjelp som den også kalles, er en ordning som skal hjelpe en ansatt og arbeidsgiver med å løse et problem som fører til sykefravær. Ekspertbistand betyr at virksomheten får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø.

Vi leverer også tilretteleggingstjenester for gravide gjennom bedriftsjordmor til leie.

Utviklingsprogrammer

Vi leverer utviklingsprogrammer ut fra et styrkebasert perspektiv på flere nivåer i en organisasjon. Vi gjør personlige styrkekartlegginger og teambyggingsprogram med utgangspunkt i kommunikasjon, samt å bli bedre kjent med teamets styrker

Vi gjennomfører sertifisering i Styrkebasert Coaching – NLP Business practitioner, for de som driver med ledelse og veiledning. Programmet går over et helt år og gir mye rom for egenutvikling og bidrar med mange verktøy som den enkelte kan ta med seg inn i sin arbeidshverdag

Tjenester for NAV

Vi er leverandør på anbudsutsatte tjenester til NAV. De tjenestene vi tilbyr her er til enhver tid avhengig av krav og regelverk fastsatt av NAV. I dag leverer vi tjenesten Oppfølging i Midt-Troms.