Oppfølging

– Vispiro tar deg videre

Vår kompetanse

Annette Ekman
Administrerende direktør

482 42 023
annette.ekman@inkoas.no

 • Allmennlærer
 • Høgskolekandidat økonomi og administrasjon
 • Master i økonomi og ledelse
 • Coach på nivå NLP Practitioner, Master og Trainer.
 • Lang erfaring med undervisning og prosjektledelse
 • Spisskompetanse på prosesser innen bedriftsutvikling og endring
 • Mange års erfaring som leder

Målgruppe

 • Arbeidssøkere, hovedsakelig med nedsatt arbeidsevne og med helseutfordringer
 • Arbeidssøkere med begrenset eller ingen arbeidserfaring, ingen/få kvalifikasjoner.

Hva vi tilbyr

 • Å oppnå mål om å bli selvforsørget med en varig tilknytning til arbeidslivet
 • Bekjempe utenforskap i samfunnet
 • Bevisstgjøring på individnivå knyttet til behov og styrker i jobb og fritid.
 • Karriereveiledning tilpasset den enkelte
 • Jobbmatch – skal matche den enkelte jobbsøkers forutsetninger, interesser og ferdigheter.
 • Oppfølging, veiledning og råd, rettet mot tiltaksdeltaker og arbeidsgivere
 • Opplæring i arbeidsrelaterte ferdigheter, for å komme i og beholde arbeid
 • Oppfølging på arbeidsplass

Inko leverer oppfølgingstiltaket på vegne av NAV. Oppfølging er et tiltak for jobbsøkere i Midt-Troms som har behov for en mer omfattende oppfølging enn den som NAV kan tilby. Ulike problemstillinger vil gi individuell tilpasning. Dette kan omfatte både moderate og omfattende behov for hjelp til å komme i eller beholde arbeid.

Tiltaket skal gi en individuell tilrettelagt oppfølging som er nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid.

Målet med tiltaket er å få jobb eller å beholde nåværende jobb. Vår besøksadresse i Midt-Troms er Hersvik 4, Finnsnes.