Tjenester for NAV

Vi er leverandør på anbudsutsatte tjenester til NAV. De tjenestene vi tilbyr her er til enhver tid avhengig av krav og regelverk fastsatt av NAV. I dag leverer vi tjenesten Oppfølging i Midt-Troms.